Uzgodnienia ZUD

ZUD – czym jest?

ZUD to inaczej Zespół Uzgodnień Projektowych. Do kompetencji tego organu należy przede wszystkim wydawanie opinii i uzgodnień, które są potrzebne inwestorowi do bezproblemowego użytkowania domu lub innego obiektu budowlanego. Tego rodzaju uzgodnienia są konieczne do budowy obiektu, wykonania podstawowej i zaawansowanej infrastruktury, a także mediów. Uzgodnienia ZUD między zainteresowanymi stronami przeprowadza uprawniony geodeta. Współpracuje on również z innymi specjalistami, między innymi od instalacji czy drogownictwa.

Zadaniem ZUD jest koordynacja projektów prowadzonych przez wszystkich inwestorów i projektantów. Celem jest ewidencjonowanie wszystkich prowadzonych prac, sprawdzenie bezkolizyjności sieci i instalacji, a także ewentualne korygowanie błędów.

Rola geodety przy uzgodnieniach ZUD

Należy sobie uświadomić, że geodeta jest jednym z najważniejszych specjalistów, który bierze udział w budowie domu, hali lub innego obiektu budowlanego. Uprawniony geodeta bierze czynny udział w pracach począwszy od prac projektowych, a skończywszy na fazie odbioru budynku.

Uzgodnienia ZUD – tak ważne z punktu widziane z punktu widzenia inwestora mają bezpośredni wpływ nie tylko na komfort użytkowania budynku, ale również bezpieczeństwo. O ile w przypadku domów jednorodzinnych ilość instalacji oraz infrastruktury jest ograniczona, o tyle obiekty przemysłowe, biurowce czy centra logistyczne dysponują często bardzo rozbudowaną siecią. Bez współpracy wszystkich fachowców nie byłoby możliwe zachowanie porządku oraz zapewnienie jakości prac. Rolą geodety jest dopilnowanie, aby inwestor, który sam często nie ma wiedzy oraz doświadczenia mógł spokojnie kontynuować proces inwestycyjny – bez obaw o problemy natury prawnej, geodezyjnej czy technicznej.

ZUD i co dalej?

Pozytywna opinia ZUD to krok w kierunku realizacji inwestycji budowlanej. Inwestor, który otrzyma pozytywną opinię może przystąpić do dalszych prac. Wtedy właśnie projekt może zostać wytyczony, a w dalszej perspektywie mogą rozpocząć się potrzebne prace budowlane.