Podział nieruchomości

Podział nieruchomości – czym jest?

Podziałem nieruchomości nazywamy szereg czynności wykonywanych przez geodetę, których celem jest wyodrębnienie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej. Wydzielone działki w myśl polskiego prawa stanowią wtedy odrębne nieruchomości. Konsekwencje podziału nieruchomości są oczywiście różne, do każdej z nich należy założyć księgę wieczystą oraz wpisać nieruchomość do ewidencji gruntów.

Postępowanie podziałowe może być prowadzone urzędowo lub na wyraźne życzenie właściciela nieruchomości. Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie gminy – kierując pismo np. do burmistrza. Wiosek może być rozpatrzony pozytywnie w momencie, gdy podział jest zgodny z prawem, miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Co daje podział nieruchomości?

Geodezyjny podział nieruchomości to jedna z najczęściej świadczonych przez geodetów usług. Inwestorzy, którzy posiadają działki o bardzo dużej powierzchni dokonują ich podziału z różnych względów: pragnąc sprzedać mniejsze działki pod inwestycje budowlane lub dokonać rozpisów majątkowych i przekazać ziemię rodzinie.

Faktem jest, że sprzedaż kilku mniejszych działek jest łatwiejsza i bardziej dochodowa niż operowanie jedną nieruchomością, na którą ciężko znaleźć chętnego. Sporządzanie prawidłowego projektu podziału nieruchomości daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału działki. Warto również dokładnie przemyśleć podział nieruchomości – ten przeprowadzony rozsądnie pozwoli w przyszłości sprawnie i bezproblemowo rozpocząć budowę.

Jak przebiega proces podziału nieruchomości?

Zasadniczo proces przebiegu podziału nieruchomości obejmuje następujące czynności:

– przygotowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
– wydanie opinii na temat wstępnego projektu podziału nieruchomości,
– określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi,
– sporządzenie przez uprawnionego geodetę projektu podziału,

– wyznaczenie nowych punktów granicznych,
– przekazanie właścicielowi niezbędnej dokumentacji.