O nas

Nasza firma istnieje na rynku nieprzerwanie od wielu lat i zajmuje się świadczeniem usług geodezyjnych dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych.
Jesteśmy zespołem zgranych osób

Wiedza i doświadczenie

 Widzimy w swojej pracy widzą nie tylko źródło zarobku, ale również szansę na rozwijanie własnych zainteresowań. Dzięki odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz wyposażeniu obsługujemy inwestycje budowlane w sposób terminowy oraz zgodny z ogólnie przyjętymi prawidłami sztuki budowlanej. Posiadamy niezbędne uprawnienia, które pozwalają nam na świadczenie usług geodezyjnych.

Do wszystkich zleceń podchodzimy z pełnym zaangażowaniem.

Mapy geodezyjne, podziały nieruchomości, pomiary powierzchni czy inwentaryzacje powykonawcze budynków realizowane są w oparciu o przepisy polskiego prawa oraz z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania pozwalającego na szybszą i dokładniejszą pracę. Prowadzimy obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji inwestycji, nasza oferta obejmuje między innymi:

Badanie stanu prawnego nieruchomości oraz podział nieruchomości

Tego rodzaju usługa geodezyjna polega na wydzieleniu z już istniejącej działki przynajmniej dwóch innych działek. Ważnym aspektem jest to, że podczas podziału nieruchomości nie zostaje zmieniony właściciel danego terenu. Przeprowadzenie podziału nieruchomości jest konieczne w przypadku, gdy chcemy sprzedać część działki, zmienić konfigurację granic, zmniejszyć podatek od nieruchomości.

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienie ZUD to nic innego, jak opinia specjalnego zespołu, którego zadaniem jest koordynacja dokumentacji projektowej wszystkich inwestorów realizujących budowy na danym obszarze. Do rozpoczęcia budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury, które znajdują się poza własną działką. Zadaniem geodety jest współpraca ze specjalistami od energetyki, gazownictwa, wody, kanalizacji czy telekomunikacji.

Tworzenie map do celów projektowych

Dokument ten, opracowany w formie papierowej oraz cyfrowej jest podstawą, która uprawnia inwestora do rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji budowlanej (domu, hali magazynowej, obiektu logistycznego, także infrastruktury technicznej). Mapy geodezyjne są konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę, rozbudowę, rozbiórkę, a także do wykonania projektu.

Wszelkiego rodzaju wytyczenia

Wzniesienie każdej budowli (dom, hali, magazynu) zaczyna się od jej precyzyjnego wyznaczenia na gruncie. Następuje to po uzyskaniu wszystkich pozwoleń oraz zatwierdzeniu projektu. Zadaniem geodety jest dokładne określenie położenia budynku w odniesieniu do granic działki. Tyczenie budynku uwzględnia również wszelkiego rodzaju przyłącza, np. gazowe czy elektryczne.

Wykonywanie pomiarów kontrolnych, eksploatacyjnych itp

Tego rodzaju działania przeprowadzane są w celu określania dokładnej powierzchni pomieszczenia. Ma to zasadnicze znaczenie przy określaniu podatku od nieruchomości oraz czynszu. Od wielkości powierzchni często zależy również cena lokalu, dlatego pomiaru powinien dokonywać uprawiony geodeta, który dysponuje odpowiednią wiedzą oraz zapleczem tekstowym.

Sporządzenie dokumentacji do celów technicznych

Po skończeniu budowy geodeta przystępuje do wykonania inwentaryzacji powykonawczej – jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadaniem geodety jest przeprowadzenie pomiaru obiektu w terenie, a także przedstawienie wyniku na szkicu inwentaryzacji. Dokumentacja jest przekazywana do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, a następnie trafia do inwestora.

Usługi z zakresu geodezji inżynieryjnej

Pomiary pomieszczeń, odkształceń, mas ziemnych itp

W ramach tej usługi geodeta wykonuje pomiar objętości ziemi, która została wykonana do wykonania np. nasypu. Drugim celem jest określenie ilości ziemi, która została pobrana z wykopu. Usługa wykonywana jest np. dla deweloperów, betoniarni, zakładów handlujących kruszywami.

Doświadczenie

Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam na realizację różnego rodzaju zleceń. To zaprocentowało zdobyciem cennego doświadczenia, które dziś wykorzystujemy świadcząc usługi geodezyjne w Warszawie i okolicach.

Kompleksowość usług

Geodeta jest pierwszym i jednym z najważniejszych fachowców, który jest obecny na placu budowy. Ważne, aby jego usługi były kompleksowe Nasza firma proponuje całościową obsługę geodezyjną domów oraz obiektów przemysłowych.

Wyposażenie

Aby wykonywać pomiary nieruchomości lub mapy geodezyjne niezbędne jest wyposażenie. Nasza firma dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem oraz sprzętem, który jest przystosowany do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dokładność i terminowość

Gwarantujemy terminowe wykonywanie zleceń

Jesteśmy obecni na placu budowy przez cały okres jej trwania. Współpracujemy zarówno w inwestorem, jak również mamy stały kontakt ze wszystkimi firmami wykonawczymi. Dzięki temu inwestycja zawsze przebiega sprawnie.

Zapraszamy do kontaktu!

Klientów z Warszawy, Wołomina, Ząbek oraz okolic zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.