Mapy do celów projektowych

Czym są mapy geodezyjne do celów projektowych?

Mapy geodezyjne Warszawa do celów projektowych to podstawowa usługa oferowana przez naszą firmę klientom indywidualnym oraz biznesowym. Jest to główny dokument geodezyjny, niezbędny do przygotowania jakiegokolwiek projektu budowlanego na terenie Polski. Dokument ten jest wymagany w przypadku każdej inwestycji budowlanej objętej tzw. pozwoleniem na budowę. Mapę do celów projektowych może jedynie wykonać uprawniony geodeta, zachowując przy tym wszystkie standardy pracy oraz stosując się do obowiązujących w Polsce przepisów.

Mapa do celów projektowych powstaje na bazie innego dokumentu – mapy zasadniczej (jest to dokument geodezyjno-kartograficzny obejmujący zasięgiem obszar całego kraju – służy celom ewidencyjnym, planistycznym oraz strategicznym).

Co składa się na mapę do celów projektowych?

Treść każdej mapy do celów projektowych obejmuje takie informacje, jak:

– ewidencja gruntów oraz budynków,

– kompleksowe i całościowe zagospodarowanie terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności
publicznej),

– całkowite uzbrojenie terenu (uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne),

– ukształtowanie terenu (forma i wysokość ukształtowania terenu),

– usytuowanie innych obiektów.

Skala mapy do celów projektowych

Uprawniony geodeta powinien dostosować mapę do rodzaju oraz wielkości obiektu. Skala mapy dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500, dla obiektów przemysłowych-kompleksów 1:1000, a dla terenów rozległych z dużym rozproszeniem obiektów budowlanych może wynosić 1:2000.

Jakie są etapy powstawania mapy do celów projektowych?

Uprawniony geodeta powinien wykonać mapę zgodnie z poniższym harmonogramem:

– przyjęcie zlecenia,

– zgłoszenie rozpoczęcia prac do PODGiK,

– pobranie przez geodetę z PODGiK mapy zasadniczej,

– dokonanie przez geodetę pomiar w terenie,

– kompletacja operatu i przekazanie go do PODGiK,

– otrzymanie przez geodetę mapy do celów projektowych z PODGiK, odebranie zamówionej ilości
map dla inwestora,

– przekazanie dokumentacji inwestorowi.